h o à n g x u â n s ơ n


 

b ắ t đ ầ u t ừ t h á n g 5. c h ấ m

anh hát giùm anh. ké môi em
tiếng hát lềnh khênh. những ḥn bi cục cựa
đường thanh tre miễu nguưt dài
cây cọ về chiều đâm đầu ră bọng

ta lừng khừng lĩnh chiếm đời nhau
và rồi ngọn tàu dừa lả xuống
đầu vịt tía ngóp ngoi
con đường nhựa đứt khúc ở gành hào
những chiếc cầu đắp ụ nổi

phiến nhặt cầm thưa như bâu áo
làm chi một sợi búng tang t́nh
khuya nay anh rũ em, cùng. hứa
đi vào mộng đường hoàng nhặt lứa đôi

tôi gian lận vuốt lên sống lưng
b́nh nguyên em hừng lên bầy thuỷ tộc
tôi gạ gẫm ngồi kề em. vọc
nước. và trăng. và cuộc t́nh lầm

dấu chấm. bắt đầu tháng 5
c̣n một chút vui tao nhă
nằm nghía đời ḿnh nghiêng mắt chim
sợi lông bạc phớ bên ŕa ngực
vẫn đội oan khiên cuộc lữ ch́m

HoàngXuânSơn
một. tháng năm. mười hai

 

art2all.net