h o n g x u n s ơ n


 

B T   Y  .  B T  Đ O Ạ N

N i
ni lảm nhảm như người đin mất tr
v ni hoi m chẳng c ai nghe
thi đnh ni cho phong tnh thuận nhĩ
cht tnh con dăn dm buổi đi về

T u ổ i
mc cạn nước đổ xuống sng hoi ph
trn đầu sương hoa mị ướt hoa he
mặt trời mọc cho trăng nằm khi vĩ
rặng chiều buồn cắc cớ tuổi vng hoe

T h ấ y
em thấy thng một lần đầu thất sắc
vạn lần sau hơ hi nợ chu kỳ
mu vẫn đổ cho suối nguồn tất bật
người vẫn người trong huyệt mộ cuồng si

G i
trận gi nổi. rng mnh cơn hạn xuất
đẩu tinh ơi cồn sinh mệnh bao giờ
tuổi ngược ngạo ch hoang nh trống vắng
lửa nhn quần thoi thp một lần hơ

C h i a
đi bổ lẻ. cặp đi khng cn nữa
đường chia hai du biển với trăng thề
em bn nớ mỏng manh sầu đơn bạc
ta bn ny ci ct một hồn qu

S e n
ht một tiếng. rồi m thầm ngả xuống
ku thương no th thiết giọng vnh khuyn
em mười su gương sen vừa mới chm
hiền ngoan sng hay bảy nổi ba chm

M i ệ t
tu h thổi miệng ci sương lanh lnh
bm bịp ku con nước vỗ điu tn
cy bng la vừa gieo mnh tự vẫn
ngọn so phơi đồng mắt trắng cư tang

H u y ề n
ngm ư ử. chừ nghe ra i ỉ
ruột ni thắt mu yếm giải tung tăng
cho tưởng tượng đi su vo muội t
cht huyền sơ khn tỏ mặt trăng rằm


H O N G X U N S Ơ N
mars. 2010
 

 

art2all.net