hoàng xuân sơn

 

[ b a y   m ấ t   n à n g ]

 

hóa ra lúc tán nàng

đêm thâu mùi tn mng

mt cành trăng treo ngang

mt khúc cm ngn ngu

 

ta đu dây hoang liêu

rn rn đêm ma n

môi nàng ngó rt kiêu

mà thit t́nh rt d

 

mà ta quá ln khn

như c khoai. con kiến

tri không đưa hàm ân

nên đ nàng tan biến

 

HoàngXuânSơn

tháng hai mưi hai

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net