h o n g x u n s ơ n


 

bn dưới

phục vụ
thơ phục vụ nghĩa l thơ dẫy chết
nhắm hai mắt cũng thấy được hoa he
một con mở chạm thấu bờ hoa si
c động trời th cũng đến lăm le

con dao chực đm vo tim thống khoi
rỏ mu thi. rỏ xuống bụi sanh cầm
nhn l chuối tưởng rằng phin to bản
c đu d hồn rng động mất tăm


underline
bị thin hạ xi hai lai hết cỡ
nn chữ vng xin gạch đt cung quăng
cho nhi c một phần hăm hở
bay ra ngoi. v ma ht tung tăng

đừng nổi cộm. cứ để chm trong v
rớ cất rồi con c nhỏ nằm queo
mnh một chợ. khng hồng th cũng ta
sợ tc xanh trm vải trắng qua đo


underwood
dưới gỗ l g khng thấy được
vn gỗ của một tri tim gi
quỷ biện. lc sơn h tng bấn
một lời van vỉ. một lời ca

thi được. . c g chơi nấy
bn tay chứng khong đ xanh r
gỗ. gỗ. gỗ. gỗ. nằm chất đống
thi th dưới gỗ một lần truy


hong xun sơn
hăm lăm. mười một. mười bốn
 

 

art2all.net