h o à n g x u â n s ơ n

 

 

B E R N A D I N E

Thập niên 50, 60 rộ lên phim ảnh và ca nhạc vui nhộn; với tài tử ca nhạc Pat Boone .
Chắc lứa tuổi sồn sồn khó thể nào quên ca khúc giựt sộp nổi tiếng Bernadine (Bợt Na Đ́n).

Hôm nay 8 tháng 3, ngày Quốc Tế Phụ Nữ; xin ghi tặng - với lời Việt của HXS; "để nhớ một thời ta đă yêu". Và trồng cây si !


 

BERNADINE
.
 

Oh, Bernadine (sigh)
Oh, oh, oh, Bernadine
I can tell by the dimple on your chin
You're in beautiful shape for the shape you're in
An' I'm in shape for Bernadine


Oh, Bernadine
Oh, oh, oh, Bernadine
When you wander into my dreams at night
Your remarkable form is a pure delight
I go, go, go for Bernadine


Bernadine, Bernadine
You're a little bit like every girl I've ever seen
Oh, your separate parts are not unknown
But the way you assemble them is all your own
All yours and mine,

dear Bernadine

(yours and mine, dear Bernadine)
Oh, Bernadine
Oh, oh, oh, Bernadine
Say you'll wait for me out by the rocket base
And we'll both blast off into outer space
At oh, oh, oh-oh, Bernadine
Bernadine, Bernadine
Come away with me now in the rocket-propelled machine
We'll come home by the way of a drive-in spa
Just a little this side of Shangri-La
And there I'll stay with Bernadine (there I'll stay with Bernadine)
There I'll stay with Bernadine!

Songwriters: JOHNNY MERCER
© Warner Chappell Music, Inc.

B Ạ C H C Ô N Ư Ơ N G
[ phiên bản tếu, lời Việt – HoàngXuânSơn ]

Hỡi! Bạch cô nương
Hỡi hỡi hỡi - nường trắng xinh
Trời sinh làm chi lúm duyên đồng tiền
Làm tôi thờ thẩn – làm tôi ngơ ngẩn
Hỡi hỡi hỡi – Bạch cô nương ơi !

Chết! Một lần thôi
[Có] chết hăy chết cùng mỹ nhân
Trời xui làm chi khiến ta gặp nường
Ngày trông đêm chờ - T́nh đau không ngờ
Chết chết chết một lần thôi em

Hỡi quư nương! Thấu cho rằng?
T́nh đă trót si - người đă trót mê- đời cứ lết lê
Dám quỳ xuống tôn thờ - hạnh phúc không chờ
Cầu tiên giáng trần
Ban cho phép lành
Cho hết đắm đuối người trồng cây si
Cho măi măi nhé
nàng
của
tôi ơi !!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 art2all.net