h o n g x u n s ơ n

 

 

b i ế c

 

giả tỉ như đời cn văn vẻ

cũng rn bi đen cht bạc gi

cho trời lọt nắng chiều my xm

o của người thơm nếp nhăn ta

 

rồi đi những bước rất bnh tịnh

đm c g đu m vội vng

khng nhắm mắt cũng du vo mộng

tm lục pha hồng.  xanh khi nhang

 

ồ mầu sắc.  mầu sắc rưng rưng

cửa sổ lồng trăng sng đẹp.  rừng

tc ai như suối qung ln cổ

chẩy ngt thời gian.  biếc một dng

 

 

hongxunsơn

10/7/12

 

 

art2all.net