h o n g x u n s ơ n

 

 

blues

chạm mặt vo dy. đn. điếng hồn
blues nhả chữ xanh trầm tu mật
giọt đắm mon men mầu rượu cc
ngả nn. xin một đồng tiền cắc

nm chơi vo khoảng tra-la-da
đo nhiệm rất ngờ cơn họa chi
ồ. bng ở đu như hoa ca
đem tin một ngy thn bại xuội (*)

ch lết từ đng sang ty
[g da mu khng nghe tiếng kn cứu rỗi]
đến rồi thấy khng. con đường tạ
khng mi m cũng chẳng thấy my
mặt trơn xm xủn thn tu l

chạm gn chạm. bi. chạm gương đồng
mn tc nằm trn cần đn. thở
di như tiếng h trn quạnh mng
blues. biến tan hồn nước lợđứt

gy đựng
gy ngang
một tiếng kn
giọng thm nức nở
điệu cười
khan
thang m ruồng bố
chiều
bao tải
chy ti ngn sơn
cập rập
đn

hong xun sơn
13 juin - 15 u /2015
 

(*) . . . như hoa đem tin ngy buồn . . .,
L Uyn Phương Tnh Khc Cho Em

 


art2all.net