h o à n g x u â n s ơ n

 

 

bốc sư
          mừng Vơ Kỳ Điền an nhiên tự tại

trái tim
sờ
cái mu rùa
ḿnh nh́n ḿnh rơ
phân bua chuyện đời
chạy liền liền
một cuộc chơi
sá ǵ hư ảo
khúc nôi mộng thường
lật bề trái
chăm
nụ hường
t́nh c̣n máy động
âm
dương
miệt mài
 


hoàng xuân sơn
mười chín tháng tư, 2018

 


art2all.net