h o à n g x u â n s ơ n

 

 


B Ơ I
 

 

 

 


Bơi thơ
bơi cạn ḍng đời
hỏi trăm lượng máu
có nhồi cơ tim
bơi đi
xác nặng đá. ch́m
thân hư nhẹ
gỗ
hồn im khối t́nh
bơi thầm
biển lặng trời thinh
về đâu phẫn nộ
bất b́nh
tảo
rong
bơi. đèo
chút phận long đong
xuống thăm thẳm mộ
lên tṛng trành bia
bơi thơ
buồn quẩn quanh
đ́a
ngâm ao nước đục
ngh́n tia máu hồng


HOÀNG XUÂN SƠN
thượng tuần tháng mười linh hai
 

 

art2all.net