h o à n g x u â n s ơ n

 

 

bợm. giữa tầng không
 

 


chủ nhật. thở thêm một lá phổi
bằng nửa lá phổi hôm qua tàn cuộc nhậu
[mưa làm vỡ bọc nước ối]

tôi hay la cà mộng mị cụng ly với khoảng trống
cho tới lúc say xỉn
cơ hồ muốn xỉu ngọn đèn chớp tắt trong đầu
tưởng tượng cuộc đời không có chỗ đi và đến
bao la rờn rờn. có khi nực nội nhút nhít hơi người
đánh đu cột hèm bốc phả
thử để một chân thở ngoài thành xe
ô tô buưt thảy đời xuống mặt lộ
có thể bạn hay ta
không c̣n được thong thả đi bộ
hối hả chạy t́m kẻ chưa từng quen biết
đ̣i lại lá phổi hôm qua
trên bàn nhậu

hoàng xuân sơn
17 oct. 2014

 

art2all.net