h o n g x u n s ơ n

 

 

b ỗ n g

 

ma cam chn trn đồi
khng ai rời quận hạt

1. thnh tr qua chuyến đ phả
rơm rớm trời
nấc một. thang
dy thng ci
phố lụng đời nghi n
nẫu tri xim hồng
ma cưới qua sng chạy tang
chiều bận o sắc chm pha sợi gi
m mắt mỏi thim cung
buổi về
mung chẩy sng nghẹn i
lng qu
đớ
thị tứ quanh mỏm chi
lăm lăm bn rc
những chiếc ti tới hạn lưu kỳ
khng quẫy về đất chn
lời thệ
so gương đối rỉ r
một la
băng

2. tất cả cnh cửa đ đng lại đời
đừng hng mở ra tm lượng
khi mu lạnh ngời
hồn bảng xuyn
vượt qua vượt qua vượt qua
khu rừng thấp
chốt đằng thổ phỉ
lướt qua lướt qua lướt qua
chổi qut my
nhếch nhớm
ma m quỷ
trng trng

3. trong gi bay rất nhiều thnh tướng
bỗng dưng trời
dừng
cơn sinh

hong xun sơn
27/30 octobre 2014

 

 

art2all.net