h o à n g x u â n s ơ n

 

 

bóng quạ

quạ đen quạ
                        đen
quạ nào chẳng đen
ối à giạ thóc
đâm thủng bị
gào
sự ngu xuẩn của hờn trách làm vẩn đục buổi sáng
tay chào hàng ngon trớn
bỗng xỏ ngược áo
bớ người đem tin
lào xào vận hạn


bóng quạ vần vũ tàn xóa âu ca
thanh b́nh chỉ là tṛ chơi
vịt vờ nghiêm túc
muối. dấm
tṛng đầu nước lửa
xô dạt ra cho ngực thở
cái búa tạ
tầm xuân


không thể là mặt gương phẳng phiu
70 quá
cơ may nào trụ ṿi nước thẳng ngay
em ơi chào nếp nhăn tiền sử
dễ dầu ǵ son trẻ một ngày
đừng. đừng ôm cái nống hoàn hảo
vô điều kiện
chỉ có những giọt mồ côi mới thấu được nỗi ḷng
tấm áo ngày thơ
ṃn phớ bạc
đừng. đừng khuôn mặt gầm gừ tối
đêm. nhị trùng bản lĩnh
mép lưới đă rách tưa
mấu chỉ hồng


hoàng xuân sơn
23 dec. 2015

 

 


art2all.net