h o n g x u n s ơ nb n g. v c ộ i

bng đứng dậy đi
chốc biến thnh người
người th ngoảnh mặt
mặt xạm nanh xương
trời đất cao dy
phc đời hoang ph
một lần my bay
một lần gi nổi
sng đi tm suối
ni lng qun ngy
người cn loay hoay
đời cn ly by
bng trả về cuội
chiếc l lưu đy
buồn trơ thn cụ
cội nguồn lung lay
đất vừa thu bng

HongXunSơn
7/8/13

 


art2all.net