bắc phong

nghe hxs hát

hát gửi t́nh riêng hay nhớ nước
đều mang âm hưởng cách chia xa
ở những gịng thơ giao luyến nhạc
là chút mưa rây ánh nắng tà

tha hương én nhạn đời luân lạc
buồn khuấy ḷng ai tĩnh lặng ngồi
lắng nghe uẩn khúc dường không dứt
biền biệt ḍng sông khúc củi trôi

viễn khách mênh mang t́nh cố lư
đời biết bao lần tụ tán mây
hỏi có ai quen xin về nhắn
t́nh cũ bao năm bát nước đầy

có mấy hơi rung đem hát hết
ḷng chẳng mong chi bước cuối đường
sống và hát trái tim chân chất
chỉ muốn cho đời một chút hương

 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net