h o à n g x u â n s ơ n

 

 

buổi sáng. giời. và bạn


để ta cùng nhau nhập bọn nhé
mắt liếc môi cười
lanh chanh ca hát
nhịp sật sừ trái đất
rồi dậm chân theo cơn sung măn
dưới ṿm họng ti vi
sấm ngáy
biển sóng lá mù
con đường núp đâu đó trong tuyết
lệt bệt tới
buổi sáng những cái đầu chong chóng
xoắn xít tóc mai
mở ra hộ chiếu
cà phê bột không đường
sánh. quện
trộn ốc miêu một ngày phù thủng
giảm ngọt cho đời bớt tháo
những cuốn sách tự lốt một ḿnh
tự kiêu trong kẽ ngách ảo.                   thời gian
bụi
và bặm
là màu vô cớ của giận hờn
mắt hoe đỏ ngạnh thời khí
bụi lớp dày lên yêu thương thuở tay nồng cọ quẹt
cái góc bàn thốc tới xương vai
mặc thoái hóa cơ vị
ḿnh vẫn nằm tư thế thở bụng phập phồng
gánh chịu cơn mơ
thốn tràn gai lửa
hít                  một hai
thở phào
bay                              cái gió

diễm phúc buổi sáng có người nằm bên cạnh
phà một hơi thở ấm


hoàng xuân sơn
29 nov. 2016

 

 


art2all.net