h o n g x u n s ơ nbuồn ln l

ậm ừ. vo lỗ hoắm. su
mới hay suy thạnh
con tầu đ xa
cy dương bến. mọc. la xa
trăng mỏi cổ ngng
tnh ca si ma
chắc g kiếm. m. được thua
bn tay đ lậm
v ba php
yu
rướn cổ. nng một đoạn thiều
m người ln l
bo. thiu rụi tnh
by giờ lạnh
ở cng đinh
buồn quanh quẩn c nghe mnh thở than

hong xun sơn
31/7/2014
 

 


art2all.net