h o n g x u n s ơ n

 


B U Ồ N L D U N G
 


Gối đầu ln ma lũ
buồn L Dung đổ di
vạt chiều quai nắng thắt
ngoi ngp dặm triều phai

Mưa gầy ln vt ngọn
run xa trăm tc nhu
ngồi lnh đnh thuyền nn
liệu tnh cn nghĩa sau

Bạch dương linh hồn cũ
mu l mục lng xun
đ xương hằng vĩnh quyết
u uẩn bến đn trầm

Min min đầu cổ tự
lệ kh thầm ngấn tang
đu ngọc ng khu nữ
đu vương tướng mơ mng

Đm đề chi rong tảo
sng lở bồi. xa hương
ngạn đau rồi tả hữu
hồi m dẫu một đường

Thi mắt xanh đồng ấu
đm ở tận sương hồng
L Dung buồn mai hậu
h vẳng cuối bờ khng


HONG XUN SƠN
1990
trch Huế Buồn Chi 1993
 

art2all.net