h o n g x u n s ơ n

 

 

c c h   t h ế
         sinh nhật KL

 

sng dậy xương xc vẫn cứ gầm gừ
cỗ xe nằm cỗ xe gượng gạo
một ngy nu ko thực tại vo hư
hỏng rồi. những chiếc nn bay ngoi hang động

ra đi đầu trần mươi năm
thin thu l chiếc d cầm cố
đm sật sừ chỗ ăn nằm
chiếc nhọt sưng to bằng ci thng
tn lo một cu neo tnh ổn định

em biết khng. ta chưa hề biết
những con đường hoa l tả tơi
cửa ng mang mang chn vi mật thiết
bộ lệ loay hoay một mảng sống đời

rạn nứt rạn nứt chui vo vỏ trứng
mnh đn hồi như thuở mới sinh


hong xun sơn
15 novembre 2016

 


art2all.net