h o à n g x u â n s ơ ncảm thức về mưa nắng

vệt sáng trong mưa
thức giấc cùng nắng ấm
nguyên xuân với đời tan đất lú
ở giữa hồn tôi
nhiếp sóng mơ hồ
một ngày định vị khoang sáo chơi vơi
buồn thanh
từ trầm biển ngực
em vẫn nhớ vết sẹo hằn nắn nót
vẫn một ḿnh đằm đằm
môi t́nh yên. lả
lâng lâng ngỏ tạ phiên người
đi qua đi qua thiều quang bảy mươi nhuần sắc
pho tượng ngồi thế đứng
nhún nhín luân hồi
những dây treo thiết thân
mồn một trong đời
vệt sáng ồ lồ lung linh
trong mưa
hẳn mưa xuống cho nắng
lộng ngày


hoàng xuân sơn
bảy tháng tư 2015art2all.net