h o à n g x u â n s ơ n

 


CAPRI, C'EST FINI
Hervé Vilard
 


Nous n'irons plus jamais,
Où tu m'as dit je t'aime,
Nous n'irons plus jamais,
Comme les autres années,
Nous n'irons plus jamais,
Ce soir c'est plus la peine,
Nous n'irons plus jamais,
Comme les autres années;
Capri, c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,
Capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.
Capri, c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,
Capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.

Nous n'irons plus jamais,
Où tu m'as dit je t'aime,
Nous n'irons plus jamais,
Comme les autres années;
Parfois je voudrais bien,
Te dire recommençons,
Mais je perds le courage,
Sachant que tu diras non.
Capri, c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,
Capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.
Capri, c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,
Capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.

Nous n'irons plus jamais,
Mais je me souviendrais,
Du premier rendez-vous,
Que tu m'avais donné,
Nous n'irons plus jamais,
Comme les autres années,
Nous n'irons plus jamais,
Plus jamais, plus jamais.
Capri, c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,
Capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.
Capri, oh c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour,
Capri, oh c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.

Oh capri, oh c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour
Oh capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.
Oh capri, oh c'est fini,
Et dire que c'était la ville
De mon premier amour
Oh capri, c'est fini,
Je ne crois pas
Que j'y retournerai un jour.

 

~~oOo~~

 

MAI SAU, THÔI ĐĂ HẾT
Hoàng Xuân Sơn phóng tác lời Việt
từ CAPRI, C’EST FINI


Thôi chia tay nhé em yêu!
Thương yêu xưa - ôi - đă hết!
Thôi chia tay nhé em yêu
Hẹn thề đầu măi hằn sâu

Thôi chia tay nhé em yêu
Mầu trời chiều phố buồn theo
Sao em yêu nỡ quay mau
Ôi! bao nhiêu là sầu đau


Đ K :
Mai sau, thôi đă hết
Thắm thiết bên nhau một ḷng
Mải miết chân vui t́nh hồng
Mai sau,không trọn kiếp
Cuối phố thân yêu
Chiếc bóng cô liêu
Xa nhau thật rồi

Thôi chia tay nhé em yêu!
Nghe như trong cơn dông băo
Thôi chia tay nhé em yêu!
Dù t́nh c̣n thương mầu áo

Thôi chia tay nhé em yêu
Một lần này - ngàn đời sau
Giọt lệ nḥa mắt đêm thâu
Xin cơn mưa về thật mau

( trở lại Đ K ) ...

______

 

Mời nghe

Capri C'est Fini ( Hervé Vilard)

 


art2all.net