h o n g x u n s ơ n

 

 

C Ắ T D N
                    

                {v u v ơ h ỏ i đ p}
                 Nguyễn Hoi PhươngAi đặt tn cho dng sng
nước đặt tn cỏ
lửa bồng tn rơm
ai xui em rp lại gần
hnh như ti mới bần thần tc tơ
ai đặt tn cho sao mờ
v trăng sng qu nn thơ vẫn cn
ai đặt tn em nắng rn
cht nu da mật đ mon men tnh
ai đặt tn cho chng mnh
ừ th đi bng
nhn
lung linh
ci


h o n g x u n s ơ n
7 mai 20
 

 

 

 

 


art2all.net