h o à n g x u â n s ơ n


 

c â u c ú


tri thức liềm

mở miệng. khóa cứng. họng
bấp bênh lời. không ra
tri thức dày bợn đóng
dưới đáy cặn gian tà


đắp

tâm như nước chảy
t́nh như mây trôi
càn khôn ngoại vật
như nhiên tô bồi


phục

rộn lại tim
vàng thu sáng
xa chuông ngân
đời tơ thả


phi

b́nh phi. ngồi nhớ bằng phi
thị náo giữa chốn ù ĺ đâm ngơ
th́ buồn nào chẳng xác xơ


nghiêng. 2

nằm nghiêng nghe đất chẩy dài
nghe trời lừng lựng
đổ vài hoan trinh
yên. nằm yên đấy
cung nghinh
bóng mây cùng tuổi lục b́nh nguyên sơ


tử hà

ḍng sông tía đứng im ĺm một buổi
nước rồi đi cát đá lại muôn bề
ơn núi nhọc thả mành kim nhỏ bé
mây lũng đồi c̣n ứ đọng di thêc â u k é o


ngợ

lan man trên bồn tiểu
nghe giải lách tách rơi
tưởng tới người xuân hận
rấn không qua g̣ bồi


da thịt

roi quất một hồi không thấy đau
hoá ra xương thịt đă bay màu
cốt đột mừng hội tề năm tháng
một chút da bầm đỏ thiệt lâu


thẩn thơ

mần thơ đủ kiểu đủ cỡ
giống như đất bồi đất lở
bạn đừng chê tui ôm đồm
t́nh thiệt tui c̣n ham thở


chúi

vạn nhất trời đổ oà mưa
th́ ḿnh chui trú hiên ngách
tưởng chút hương hoa rệu mùi
của môt thời rất tách bạchhoàng xuân sơn
nov. /dec. 2017

 

 

 


art2all.net