h o à n g x u â n s ơ n

 

 

cây nhân sinh. 2

tắm ǵ th́ tắm
không thể nào gột sạch bợn đất sau lưng
của năm đùn tháng
xin ai từ tâm gieo giùm hạt
cho cây chiều phơi phới
mọc lên


giấc mơ hồi sinh
     70 năm lưu luyến ḍng nhạc

trong thinh lặng của đêm trường
nghe ḿnh thầm th́ to nhỏ
với căn pḥng chắn. lóa gương
ngăn một v́ sao khôn tỏ

ḿnh là v́ sao đơn độc
v́ sao ví von cuộc đời
qua những triền đồi đổ dốc
rượt đuổi cùng một cuộc chơi

cùng em hơ nồng bếp lửa
từ lâu nín lặng than cời
v́ đâu tay cầm lạnh. nguội
tự buồn khép cổng đôi mươi

ḿnh thử đi theo tiếng đàn
dâng bên trời một khúc hát
thanh xuân thanh xuân. ôi xuân
dấu hóa trên từng khuôn nhạc

hăy nghiêng ḍng kẽ nặng t́nh
ḍng sông chẩy về phiên thức
con thuyền. ngọn gió tinh tinh
trời đất sóng cùng vai ngực

ḿnh lại sánh bước bên nhau
d́u êm. qua cầu rất khẽ
hóa duyên cùng thuở mộng đầu
baybay. tơ hồng vẫn thế

vẫn như trầm. thoảng thơm. hương
ḿnh hồi sinh trong vị thở


hoàng xuân sơn
17, 18 tháng bẩy 2015
 


art2all.net