hoàng xuân sơn

 

c h ẳ n g  a i  c h o

 


mệt quá đôi chân này
t́m đến chiếc ghế nghỉ ngơi

TCS

tượng múa tới chóng mặt
trời ngẩng lên chẳng thấy ǵ
mây vẫn bay nh́ nhằng
và con người
vẫn kỳ cọ
liên miên chân tháp
dưới lớp áo diễn tuồng
da cời mốc thếch địa tạng
bữa nay khối u chạy lan về phía trái
mây cứ bay
và người vẫn chơi tận mạng
kỳ cùng mặt đất
cho đến khi kèo nài sao hỏa
tượng múa ba hồi quá mệt
chẳng ai cho ngồi
 


HoàngXuânSơn
hai mươi bốn tháng tư mười ba


 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net