h o à n g x u â n s ơ n

 Chia Tay
..."ngựa buông vó - người đi chùng chân đă bao lần" ...
(Trịnh Công Sơn - Dấu Chân Địa Đàng)


Buồn ơi!
hang hốc mắt
chiều
con chim chiền chiện
cánh diều thiên thu
sáng nghe hơi ẩm lên

nằm tan giữa trận
khật khừ thanh xuân
hóa về
muôn điệu phù vân
chút hồn le lói
tà huân
băi
bờ
khóc mắt ai
thuở đợi chờ
c̣n yêu dấu gọi
t́nh thơ ánh hồng
lên
vời lên nữa
không trung
cho quỳnh hương
giữa mịt mùng
sa di
cuối cùng
buồn ở lâm ly
xuôi tay
rùng rợn
phân
kỳ
liệt
oanh.

Hoàng Xuân Sơn

(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ư. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)Vân Ảo
"Đường phượng bay mù không lối vào"

Ra về dấu chỉ buồn se
vân tay trầm hoặc lệ nḥe tóc tơ
từ bi ḷng chợt bao giờ
đóa mai côi hát dại khờ tin yêu
luợng đời sương chín bao nhiêu
mà phiên nắng sớm chợ chiều thiên thu
chừ vân trên áo cũng mù
mầu hoa diệu vợi trầm tư suối nguồn
ơn đời hồi một tiếng chuông
cúi xin máu ngược về thương tích đầy
Ra về lạnh lắm heo may
vàng in dấu hóa chôn ngày biệt cư
chừ trăng vẫn đọa tâm từ
nhắc chi t́nh nguyệt giữa u uất nằm
Ra về hái nguyện trăm năm
hoa vân nh́n một nét rằm nguyên sơ
nốt siêu thăng
ở lặng tờ
ở lung linh
ảo
hồn thơ - dại - cùng
Ra về ngơ phượng thất tung
mùa cây lá
chợt
vang lừng núi sông

Hoàng Xuân Sơn

(Nguồn: Trịnh Công Sơn - Một nhạc sĩ thiên tài . Bửu Ư. Nhà Xuất Bản Tuổi Trẻ 2003)art2all.net