h o n g x u n s ơ n

 


chiến ca

ở đu rồi cũng a khc
vng da thn tượng
qung m-rề nỗi mai
vệt nắng leo tường. nhoi. mệt
tay mn m hạt bụi xt nằm cứng đất
tn tro mẹ chưa ngui
biển chịu trận
những ngy lun chiến xa phương
một ngọn đồi đăng cai hồng trần chiếm lĩnh
đầu thai lnh lệ
cứ lập bập xm lng su chờ ha bướm
mt ma trương sinh
thăng ca miếu đnh liệt lũ
khc ln l
cuồng ngm

 


oa. v đội

đo bật rễ. gốc
chn nhau
tội thn chưa ro mu đầu
dương gian
trắng đm qua. bay. ngt ngn
mnh theo khng kịp
đnh tang mịch
về
vềđuvềđuđu [về]
chốn đi trng thẳm
miệng kề sương xanh
ngn tc may dang dở. thnh
cắt lời minh thị
cng manh mn buồn
ma trm đầu ngộp lỗ
chn
bi ca giun dế
đội hồn vinh quy


hong xun sơn
thng tư, giữa 5 năm
11/16art2all.net