h o à n g x u â n s ơ n

 


c h i ế n  t r a n h

[ collage FB Hồ Đ́nh Nghiêm,

Một Thời Để Yêu Một Thời Để Chết ]


sự cựa ḿnh của đêm
hơi thở nông cánh rừng
những đám mây tự sự
chiến tranh ôi chiến tranh


thân thể đêm tịch mịch
thở qua ranh xóa nḥa
im lặng. và im lặng
thai huyền một chiếc hoa


h o à n g x u â n s ơ n
10 Nov. 2020

 

 

 

art2all.net