h o n g x u n s ơ n

 

 

chiến tranh v ha bnh, học lại*


gi chiều trong hốc cy
quật đau đến sửng cả một ma h
ti đi một hai ba bốn trn những nẻo đường lan man xứ sở
cnh diều hoang phi
sự nghim chỉnh của một ngọn đồi
l hụp xuống sau lưng quả chung đồng tư lự
ngn nga bng đời
những triền dốc đốn ng thời tr bị v lun
i. như em ngực đm su
trữ lượng đm kề hoang ảo
tiếng n n thang m thiếu thời
tng cắc những đốt xương trồng lm luỵ
chiến tranh thổ nhưỡng qua triệu triệu vỡ tuồng tươi tắn
ngy no cũng c ci chết non tươi
tự lời nguyền huynh đệ
mu xanh
i mu xanh bể du ngt ngn
truy lng những lng my tự ải
giữa bu trời hắc n
rc đầu những ch ve non
lm mồi cho lũ bọ đất
tha la ma h ma h
ng bơ rỉ tự ngn năm v tuyến


hong xun sơn
3 aug. 2017


*Chiến Tranh v Ha Bnh, nguyn tc Nga ngữ của Lev.Tolstoy
art2all.net