h o n g x u n s ơ n

 

 

chim v người

chim về cột mốc cnh thung
biển xa nghĩa ngữ nường tung bay rồi
dấu đen. c những nốt rời
tiếng ht chy bỏng. hồn trơi. chập chờn
ci thập c ko l. bồn
nước sụp. vỗ thề điệu hờn cung mi
ngn tay ko rừng ln khuy
đ đn đục bỏ t huy về mầu
thị nương đ ht con tầu
m người vẫn đứng sầu u ngậm buồn
chim lần chuỗi hạt my tun


hong xun sơn
20 sept. 14


 

art2all.net