h o n g x u n s ơ n


 

c h ờ. k h n g n g n g

xănxăn      v mộng
chợt sng nằm nhoi
thuyền. tuồng như mệt
ụ trầm xa khơi
trn bi phng tnh
c con chim ct
rc theo cỏ bồng
bới xanh tm hạt
ngậm rồi kim khu
buổi chiều dương liễu
nắng bỏ v rừng
nn buồn yểu điệu
một trần dang xa
một lần hp nhớ
biển biển biển biển
thu tay ngờ ngợ
ngn trỏ ln đồi
chỉ quanh đường ngắm
my xuyến vĩ cầm
cng hai mắt nhặmt ừ t ừ, c ũ n g

rắn mắt
cn một lũ người
hai tay thu vn
cuộc chơi nồng nn
em cứ bồng bềnh theo anh
c khi my bo
rc nhằm bụi thing
trần gian chung
m           nỗi ring
đố ai xẻo được
tm thiền của duy
một mnh một mnh rất
                                 . tư
th thi bước dặm
cũng từtừ
thi

HongXunSơn
hai mươi bảy thng tm mười baart2all.net