h o à n g x u â n s ơ nchoáng ngợp bong bóng
đọc. cùng ntkm


nghe biển. với ḿnh
mới đây. chỉ mới đây thôi
tôi ngồi như thể tôi bơi giữa ḍng
nghe muối mặn. từ long đong
và nghe biển thổi qua ḷng quạnh hiu


cảm nhận từ tốn
văn chương phơi phới. dường. sao
mà nghe thấm. lặng. tế bào vi sinh
người đi từ hạt nước. ŕnh
hạt mưa đổi gió theo ḿnh về chơi


ḷng ṿng
cái âm. sắc. buốt. làm sao
chập vào bóng quỷ tru gào tiếng ma
huyền âm (*). hoài âm. vậy. mà
nửa khuya trăng lú quên ta nhập pḥng
(*)nguyễn lương vỵ


thu. vẫn mở
th́ thơm. như gió chín cây
mùa trăng đă nguyệt hái đầy sương xanh
vin đi một bước tṛng trành
rồi về mẫn tiệp quỳnh anh đóa vàng


thạnh t́nh
quặng than. rực. ánh phiêu bồng
người trầm với kỷ niệm. khan. vẫy chào
cổ kính mềm. lụa dung. thao
một nét rất gợn khẩy vào thinh ân


tiểu sính
hồi thu lại. nhỏ. rất im
rồi nở ra hết vạn miền lao xao
đi ngang. t́nh cờ. mưa. rào
ừ mưa cứ đổ ngàn sau lạnh rồi


bóng qua
và người thấp thoáng miên khơi
mũ xanh. và chiếc lọ nồi kêu rêu
tuồng như bếp lửa khơi chiều
cho đêm ấm muộn liêu xiêu hồn nhà

hoàng xuân sơn
14 mai 2015


art2all.net