h o à n g x u â n s ơ ncho biết nồng nàn (*)
                           man mác tôi
                           lửa định h́nh


bụi vàng. lửa phóng qua truông
hồn tôi nhập định
giữa tuồng vô minh
em ơi thắp những chặng t́nh
những khi se sắt
những ḿnh với ta
bụi vàng. trên những cánh hoa
chắp tay niệm trú an ḥa văn sinh
đứng bên nhau giữa trần t́nh
và rồi theo lặng
về minh mông đời
bụi vàng. trên mỗi phút vui
lửa. hương. và những phiến ngời lưu ly


hoàng xuân sơn
10 mars 2015

___________


(*) Trịnh Công Sơn: . . . những con mắt trần gian
nuôi ta biết nồng nàn . . .art2all.net