h o n g x u n s ơ n

 

 

c h ố n r i n g

đm ci
ngọ ngoạy
đầu
đui
giữacơnmấtngủ
động trời xa xăm
con-mắt-tro-trưng-bưng-cằm
ng v một khoảng căm căm
rợn hồn
thấy g nơi ci m hn
tuổi dần d ho
bi
cồn
lơ phơ
mốt-mai-phục-hoạt-cơ-đồ
nhn đm vẫn cứ
ngơ ngơ ph kiều
thi tnh
trả lại hoang liu
với dăm gợn sng
đưa chiều tư phương

HongXunSơn
13.11.11

 

 


art2all.net