h o n g x u n s ơ n

 

 

chợt le

vẻ rạng ngời của một v sao
khởi từ bng tối của ngy sơ thảo
huyền. cửa bt bưng lối
sự ra vo chạm ngch
họng giy nuốt bộng
ct sạn nham th

qua khe hở đời
rừng cy chễm chệ

con đường đẽo gọt quanh tri thức m mờ
đường dội qu mức rễ ngọt
khuy bấm l g
nếu khng phải nhờ gi
tung bay

tới một lc no thin thể
nuốt trọn bng người
cả những v sao
tăm tối


hong xun sơn
25, 26 sept. 2014
 

 

art2all.net