h o n g x u n s ơ n

 

 


chữ s

oằn oo
l chiếc lưng
cong
trường sơn mặn cứng
hồng h thổ nghim
v đu chia chc ra miền
tnh chng
                     thiếp
l đin ci đầu
lu di
xm xt di       lu
nỏ ai cho mượn ci đầu
chung chinh
tnh duyn một b
                     ta
mnh
m chầm ngi nặng
về khinh khỉnh
đời
 xe

thở pho
một c đầu hm
xe con mộng mị
đ lồm cồm đi
đi m?
về bi r r
thm nghim của l
trần x của cy
non non
nước nước
vơi
đầy

hong xun sơn
hăm mốt thng ging mười suart2all.net