hong xun sơn

c h ư ơ n g   h u y ề n

 

 

 

c h ớ n  c h ở  l n g  t r ầ n

 

ngy đnh chỉ dục lạc

chim vẫn bay trn cao

cy lm sng dưới đất

hoa mận cảm hoa đo

 

tu. với đời tu h

lng như chiếc miểng snh

cứa vo ba vạn kiếp

vẫn một mnh hng anh!

 

hay sn l si

l cội nguồn lm ly

khi no m con suối

gột rửa hết trần b

 

 

s ắ c  t ứ c  t h ị

 

biết g

m c với khng

c l c được?

m khng. khng l

một mnh

ở giữa phồn ca

ht vo xm thực

nghe t vẹt

bay

 

đ ả n h

 

lộng bay

lộng bay

lạy bng

lạy mười phương

đủ

ti lng hoang sơ

lạy sương

ở bụi ở bờ

lạy vầng trăng

mọc

non tơ

một mnh

 

c o n g

 

đầu cong cong

mnh cong cong

ci xuống ci xuống

giữa lng yu thương

từ khi mẹ nt v thường

ci bn rộng một niềm đương hộ tr

nghe đời

trng thiếp vn vi

vẫn con bn mẹ

vng quỳ hoa xưa

như mặt trời đứng giữa trưa

ci xuống ci xuống

che vừa

mật sng

 

c h n

 

tu rằng

tu một

tu hai

tu đi.  tu đứng

tu ngoi

chn tu

nắng

        mưa

th cũng một d

đứng đi th vẫn

xun thu

ẳm

     bồng

 

 

HongXunSơn

thng hai mười một

 

 

trang hong xun sơn

art2all.net