h o à n g x u â n s ơ nchuyên ḷng


bây giờ. c̣n vài mống thôi
rong chơi cho thỏa cuối trời lâm ly
v́ bạn. tôi vẫn cứ đi
v́ tôi. bạn cứ thù th́ đêm hôm
ta có nhau như trăng rằm
dài trong ư rộng t́nh đằm huyên thiên

sông nào chuyên đi đường sông
tôi đi đường bộ thả ḷng ṿng chơi
khi không mắc chứng suy đồi
sợ xe sợ cộ
sợ người đâu đâu
sợ em ủ dột buồn rầu
sợ tôi bản mặt dàu dàu kinh niên
sợ chi không bước xuống thuyền
một lần biển động sợ điên cả người
thôi th́ nguệch ngoạc cầm hơi
thơ đi
thơ đến
thơ ngồi. đợi
thơ


hoàng xuân sơn
31.3-4.4/2015art2all.net