h o n g x u n s ơ n

 

 

C I  C H I A
     nhớ Nguyễn Xun Hong

Vạt nước hắt sương đi xa
trời mưa quyn đỗ
thm t o
bu
nn thơ
từ vụng hn
đầu
muối chan mi lệ
đằm cu mặn nồng
bề g tc cũng phơi
hong
sợi trăm năm c nao lng bể du ?
vắt hương
cạn kiệt đn sầu
bi trăng chn lộng
ma su
uẩn quỳnh
xưa cn tản mạn thin kinh
ơi con bướm đậu tang tnh ngũ cung
vng m . mai, khổn
tao phng
tri nhau phương hướng
mịt mng
ci
chia


Sng về
thim thiếp mộ bia
đăm đăm hồ mị
ka !
giấc ai ?
lạc trần chung m bi ai
tn nhang khuya với chui di đẩu tinh
đầy trời
mắt lạ cung nghinh
triu dương nh cũ
c bnh yn chăng ?
rề r
xếp o cng khăn
rớt rơi cn cht bụi hằn tm si
ở hoa cương
ngạt xun th
nhnh kh
xc mượn
chờ chi bụi hồng
đ vng
tủi nợ gai chng
trăm năm gối nhẹ
tang bồng
thốt
thưa

(Thơ cũ như l o xưa . cht hương theo gi cht ma gửi trăng . cht phn vn duột tơ tằm cht mnh lẫn cht trăm năm bi ngi . cht thn . da thịt sần si . cht t dương vợi săm soi tuổi đời)

Chn hoi
ẩm
một cht thi
men xanh cổ lụy nước ngời phc m
ht rong
một cht sanh cầm
nốt đen
luyến
ly
tan tầm
cuộc chơi .

 

HONG XUN SƠN
chn cuối, khng ba

 


art2all.net