h o n g x u n s ơ ncơn đau

đm. bưng. một khoảng rượu. ngời
rồi cng np gợn da trời xanh hư
như mu huyết. con hẻm. m
chờ em sng tuyệt tự. g. đau xương
hẹn cng đi hết con đường
nơi mnh khng tới khc thương hận nằm
đoạn mnh bước tới xăm xăm
chia hương tn loạn. cung trầm. rực. đau
mỗi ma tha một buồn rầu
mưa cn chim động kh lu ni mờ
thi th nước mắt giăng tơ
để sương đọng hạt ầu ơ nỗi về
bốn mươi năm. xa cận kề
nhắm mắt mường tượng hồng ngh buổi chm
em. nằm đu. cơn đau tim
em cn đu. đm rất im

hong xun sơn
29 mars 2015art2all.net