h o n g x u n s ơ nc ử a

 

ngang thiều cửa
một tuổi chiều đứng gi
người về đu
trn những dặm hao mn
cung cch của cnh rừng rất lạ
tay kh luồn
cầm vẫy gọi trăng non

thi đừng giả giọng um đẵn gỗ
mng vuốt người đ biển lận
chm
su
ha thn
sau cũng nức lng su bọ

cht man nhin
cn khoc điệu kinh sầu

 


t u y  x a  m   g ầ n

thng 6 ướt rịn lưng trời
người bươn một dặm bời rời thinh khng
như mưa rấm rức chẳng bồng
tuổi nhỏ. đọt l v cơn dng về
lộn người. v ch. v xe
thng 6 tẩy rửa ma h đất nung
ph một hơi. thấy mịt mng
bấm bụng nuốt xuống t lung ni đồi
nhớ người trắng o tc lơi
lả xuống nửa vời mt rượi thuyền quyn
thng 6 xa như hương nguyền
m gần như một cơn đin la lồ
dm mnh. mắt b mắt to
mại. kim cng mo xệch khua vốn lời
thng 6 tri đất nằm lười
rồi phụt đứng dậy đười ươi một mnh


hong xun sơn
6/6/2014


 

art2all.net