h o à n g x u â n s ơ ncửa mở
          mừng ngày mồng tám tháng ba
          chị em phụ nữ đi ra đi vào

                                         bút tre


nhảy . cao lên khỏi mặt bàn
là rơi rớt giữa đại ngàn thâm xuyên
ờ. phố dại. và người điên
có khi kể lể huyên thiên một hồi
chuyện đời ḿnh. chuyện nước nôi
lỏng then. c̣n một đấng trời tuyệt nhiên
cái khuôn rằm của tiên thiên


Hoàng Xuân Sơn
mars 2014
 

 

 

 

art2all.net