h o n g x u n s ơ n

 

 

 

cửa no

bụi lầm
một thuở khai mn
cửa mở cửa mở
rước hồn vo chơi
ng my thưa. dạ bn đời
nơi tường thuỵ c
ngoi trời th khng
lm sao em nhớ tc bồng
gi chui khe hở
m bng vẫn hường
thi về nhuốm lại thắt lưng
cột thơm trăm bi
nghi hồng cổ trang

 

 

xứ đo

cửa han
đời rỉ một lần
nước sơn hệ lụy
ăn dần tc tơ
ngy cuồng như một bi xe
chuyến đi chưa tới
chuyến về đợi khng
mon men. phiền no chất chồng
đ thu nghiệm tới ma đng giảo hnh
bấy giờ. bn cạnh
phiu
sinh
my ru đ nhược
mấy tnh lưu vong


hong xun sơn
juillet/octobre - 2015

 

 


art2all.net