hoàng xuân sơn

 

 

c ử a  s ầ m

 

nhắm mắt lại

một nền hoa

tím đảng

khóm dừa đen

chái bần

nghiêng

giọt sao

con mắt tượng

quánh

đồng mông

sáo thổi

cửa sầm giang

trăng ngụy tác

phương đào

 

 

 

m â y 

 

không bay

mà có khi nghiêng

là đi. đứng

giữ muộn phiền

khăng khăng

buổi chiều

trời vẫn mây giăng

 

 

 

đ ợ i  c h ờ

 

c̣n mươi phút lên bệ phóng

chim không bay đường mỏi hành tinh

khỏa thạch xanh. cḥm sao khuất đẩu

dưới vũ thất điệu múa an thần

sào khuê vẫn chơi

ngấn trăng vào cổ lưu linh

ḍng chẩy đốn khơi lênh láng

hát lệ đằng đằng

 

HoàngXuânSơn

3/8/11


 

 

trang hoàng xuân sơn

art2all.net