h o à n g x u â n s ơ ncứ mỗi tháng 4 mùa phục hoạt
          ngất ngư trong sóng từ trường
          mà hồn mơ sóng ngàn phương động t́nh12 giờ khuya những chiếc nạng
rung lên góc nguyện đường
những chiếc nạng lần chống đi t́m
dung nhan của sự huỷ hoại
khuôn mặt nh́n nghiêng
mang nét khắc ghê gớm của thời b́nh
không có ai sinh ra tự làm xấu
bầu trời. cây xanh và phiến hồ bích ngọc
đă chu lưu từng khoảnh khắc tuyệt vời
rồi chính ngươi công phá tất cả
con người
ăn ở nhau chụp bắt cái nết hung tàn
nhân bội số ḷng tham
và chết xói ṃn trong từng lỗ kim nhỏ
tôi muốn em chạm tay vào thô nhám
để nghe ḷng hoang trơ
để biết cái xấu vẫn chưa hề khu trục
khỏi lương tâm đồng bằng
và những lối ṃn tuẫn đạo
những cánh đồng bất tận đă có thời cho chúng ta
vườn tược cửa nhà chất nước nho kỳ bí
rồi dây tơ liễu rũ xuống rặng thùy dương bát ngát
sỏi cát reo ḥ niềm kích ngất
chỉ v́ những chiếc nạng đă tiên tri
thời phục hoạt của khập khiềng hư đốn
12 giờ thay mặt tôi nhân danh
đọc một lời chú mọn
mở cửa b́nh tâm
cho kẻ mới hoàn hồn

hoàng xuân sơn
avril 2015art2all.net