h o n g x u n s ơ n

 

 

c n g  e m,  b ố n  m a

 

nch em

ở giữa vn mng

thiệt ra khng địu

m bồng               mang đi

cho chiều nổi gi vn vi

cng đm lệ liễu

gối tỳ b.  trăng

tho em

dy.            chạc nhng nhằng

ln thi yn nhẹ

về                đăng đẳng

          trời

mnh về

cng bạn ging hai

ra xun chn tới

một vi sương the

như tấm o

bận sang h

lc thu chầm chậm

vo khe                tc ngời

hoa sầu đng.  miết                 cn tươi

cầu vồng bẩy sắc

chao ơi

nhiệm          mầu

 

 

hongxunsơn

22 juin 2012


 

 

art2all.net