h o n g x u n s ơ n


 

c n g  m ộ t  t ự a  đ ề

 

những lời trch cứ va chạm ci v hnh

hy sống yn

như chiếc bnh hạnh phc

 

nằm cng hạt muối tan lu

d đời chẳng nghĩa g đu đ vng

cuồng lịch về đất phương nam

từ khi nắng bỏ sang hng quạnh mng

nghe thin h chảy đi dng

m đời chỉ c một khng gian buồn

nghe mnh bng dạt l sơn

chm bay khi sng của hờn sng xưa

đỉnh thing hồn c theo về

tm nơi sắc mộc vng th thiết chiều

những tng cy m u ku

tiếng ve trng hạ tiếng thiều quang ngn

ngy đi m nh thật gần

như dao bn ngt một lần thịt xương

xin khất lại một con đường

một khc sng kể niềm thương tuổi hồng

khc huyền nhiệm của mnh mng

luống thơm v những cnh đồng lao lung

 

 

l la đầu chợ văn

những bi thơ chữa lửa

những khun diện trăng rằm

phừng phừng cơn rặn đẻ

thiệt tnh đẻ khng rặn

chỉ ht h hơi gim

một chi m một chi

chạy quắn đt lng x

ci chn chụt hn m

cũng đăng đn loi choi

giữa thin đng loạn xạ

thnh sống vừa đặng phong

quỷ chết đ siu phong

ngoạm hai đầu sinh tử

ci kha chạy lng vng

 

 

chiều

          lưng lửng

bng cy                        du

đi qun đội mũ

           rớt

u đầu trần

mặt trời ln tri bồ qun

bề g cũng rm

phc phần mu xương

lỡ vng da

tt m          đường

chui vo rng động

snh

                   trương

lũng đồi

sng cn đứng

vả mồ hi

dụi hai con mắt

ng lồi

cửu cung

 

 

nắng la xp lại những khun mặt dị kỳ mo m

chiều c nhau ln đồi xa

gi khẽ đu đưa ln cong cớn

kt kt vng lay chợt nhớ dudu mắt ướt điệu đ

hội của những kẻ khề kh tuổi lụng

tri chn lu rồi sao chưa chịu ăn

hạnhphc hạnhphc i đồng tiền cứng

mở khạp gạo ra một ch thằn lằn

đời bn nghiệm những vin thuốc đại trng

cứ để thin nhin h hấp buồng phổi

nếp nhăn thu gp bo mặt trời sng lng

chuyến xe nằm lu khng ai mng nng con đội

vật vạ trang bo dm tc như đinh rịt ngược

chn dung kẻ cho hng cười vặt mn ngụy trang

cần g đeo khẩu trang vốn đời khẩu nghiệp

ninini.             bao lu sẩy một cung đn

 

 

HongXunSơn

26/27 thng bảy mười ba

 


 

art2all.net