h o n g x u n s ơ n

 

 

cung tưởng về

xương quai xanh vỡ giọng đn
ngồi bn gy vụn
nghe tn dư bay
ma đeo yếm nắng rất gầy
thu đng trờ tới
m tay chẳng cn
ấm tnh. muộn cht quan san
từng mi son nhạt
nhữ trng m hư
cu thơ buồn kn lũy thừa
với tm v định
hết giờ lm ly

hong xun sơn
6 dec. 2016

 


art2all.net