h o à n g x u â n s ơ n

 

 

cũ. như là

nó làm sao ấy, mấy cái truyện
nó thế nào ấy, những câu thơ
tôi bận đồng phục. đeo sống mũi
đời nay. tiếng nhạc rất mơ hồ

tôi chơi về khuya. em đừng dạ
hồi chuông đă gióng ở phiêu bồng
cửa trời quên khóa sương vừa mọc
một đóa phương thuỳ tợ đóa em

vẫn làm sao ấy. đường tôi đi
những mộng mơ. khuỵu xuống chân quỳ
rồi bàn chân tấy xui niềm nhớ
lúc xa người. và chút diệm mi

hoàng xuân sơn
3 mai 2015


 


art2all.net