h o n g x u n s ơ n

 

 

 

cuộc tnh

 

với da trời. mượt. xanh xao
o em mặc kn
điệu cho thanh thin
khp lại từ khc
ngoan
hiền
rồi trắng hết cả ma
hin thu về
by giờ tnh nhẩm hương m
một chữ vn vn
cu thề vĩnh ly
với thu k một lần
đi
đời ghi chp giữa
truyền kỳ nắng mưa
con đường nhữ thuỵ hương xưa
dấu chn mường tượng
vết la chim bay
một lần hn đẫm ngn tay
cn nghe bạt tuỵ cuối ngy vn vi


hong xun sơn
19/9/18

 

 


art2all.net