h o à n g x u â n s ơ nc u ộ i. v à d â y l e o

cứ bụm lại có khi thành tựu
những ḥn cuội lưu cửu muôn niên
mới khi nao cuộc người giấm giúi
đă hoành nhân trăm vạn cơi miền

em cứ thở. nhưng đừng phà hơi yếm
những dây leo quấn quít trường thành
bồ thuỷ mơn man vốc trà mặt xạm
sáng đất người. thơm mấy lũy xanh

có những con đường rảo quanh mưa tuyết
trắng xóa nhân gian lạnh đóng cửa về
những ḥn cuội âm bên ngoài tâm tánh
nghe dáng phơi bày hiền hậu dưới khe

đời lành quá. có khi thèm giận dữ
đội mấy ba-de khuyến măi ḿnh
đừng bụm lại. thả cho buồn đi hết
những viên sỏi hồng độ lượng thành tinh

HoàngXuânSơn
20/9/13
 


art2all.net